Suzuki Vioolles Amersfoort

Welkom bij Suzuki Vioolles Amersfoort

Binnenkort start Marieke de Vos met nieuwe muziekgroepen voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Er zijn informatie-uren voor ouders. Kom gerust eens kijken, het is geheel vrijblijvend. De info-uren zijn op:

Vrijdag 9 juni 2017 van 20-21 uur

Woensdag 21 juni 2017 van 20-21 uur

Aanmelden: tel. 06-34305454

Wat is Suzuki vioolles?

De Japanse vioolpedagoog Suzuki verbaasde zich erover dat alle kinderen hun moedertaal leren omdat zij die taal dagelijks horen. Een liefdevolle omgeving is hierbij van allergrootst belang. Ouders zijn vertederd door het eerste gebrabbel van hun kind en door alle pogingen die volgen. Zou dat ook voor muziek gelden? Heeft ieder kind een sluimerend ‘talent’ om muzikaliteit te ontwikkelen? Suzuki onderzocht of kinderen op vergelijkbare wijze viool kunnen leren spelen door dagelijks naar muziek te luisteren in een positieve omgeving. Zijn methode berust op dit principe van natuurlijk leren, waarbij de beleving van het kind centraal staat.

Wat is belangrijk als je viool wilt leren spelen?

  • jong beginnen – het kan al vanaf 3 jaar, maar later kan ook!
  • veel muziek luisteren
  • eerst viool leren spelen, daarna noten leren lezen
  • betrokkenheid van de ouder
  • kindgerichte lessen en een doordachte repertoire-opbouw
  • individuele les in combinatie met groepsles

Wil je meer weten of samen met je kind een les meemaken? Bel me op 033-4551055 of 06-34305454.

Marieke de Vos

gedipl. Suzuki-viooldocent