Suzuki Vioolles Amersfoort

Welkom bij Suzuki Vioolles Amersfoort

Wat is Suzuki vioolles?

De Japanse vioolpedagoog Suzuki zag dat alle kinderen hun moedertaal snel aanleren omdat zij die taal dagelijks horen en hun hersenen de capaciteit hebben taal te verwerven. Daarbij juichen ouders al het gebrabbel (oefenen) toe. Zou dat ook voor muziek gelden? Heeft ieder kind een sluimerend ‘talent’ om muzikaliteit te ontwikkelen? Suzuki onderzocht of kinderen op vergelijkbare wijze viool kunnen leren spelen door dagelijks naar muziek te luisteren in een positieve omgeving. Zijn methode berust op dit principe van natuurlijk leren, waarbij de beleving centraal staat. Wat is hierbij belangrijk?

  • jong beginnen (het kan al vanaf 3 jaar, maar later kan ook)
  • muziek luisteren
  • eerst viool leren spelen, daarna noten lezen
  • betrokkenheid van de ouder
  • een vast repertoire
  • individuele les in combinatie met groepsles

Bel 033-4551055 of 06-34305454 voor meer informatie of als je samen met je kind bij een les wilt komen kijken.

Marieke de Vos

gedipl. Suzuki-viooldocente