Suzuki vioolles

Suzuki vioolles

De Japanse vioolpedagoog Dr. Shinichi Suzuki verwonderde zich erover dat alle kinderen feilloos hun moedertaal leren praten dankzij hun vermogen tot taalverwerving, wanneer zij dagelijks die taal om zich heen horen. Hij ontwikkelde een vioolmethode die op vergelijkbare, natuurlijke wijze bij jonge kinderen het ‘talent’ voor muziek tot ontplooiing brengt. Luisteren, imitatie, herhaling en een positieve omgeving zijn hierbij belangrijk. Als ouder ben je dan ook altijd bij de les.

Kinderen leren door dingen zelf te ervaren en vooral wanneer zij iets leuk vinden! Je kind krijgt wekelijks individuele vioolles en regelmatig een groepsles, want kinderen leren ook graag van elkaar. De vioollessen zijn speels en kindgericht. Je kind kan zich in eigen tempo ontwikkelen. In het begin gaat alles auditief. Met noten lezen beginnen we zodra je kind er aan toe is en als de basisvaardigheden goed zijn.

Bij de Suzukimethode gaat speelplezier hand in hand met het ontwikkelen van muzikaliteit en een goede viooltechniek. Suzuki vioolles is een uitstekende basis voor wie later professioneel verder wil. Veel Suzuki leerlingen zijn inmiddels toegelaten tot de Jong Talentklas van het conservatorium. 

De Suzukimethode wordt ook wel moedertaalmethode genoemd. Zelf noemde Suzuki zijn onderzoek naar talentontwikkeling Talent Education Research; hij onderzocht de ontwikkeling van de aanleg (’talent’) voor muziek. Elk kind heeft dit ’talent’ en het is de kunst van kind, ouder èn docent om het tot bloei te brengen. Ieder kind kan viool leren spelen!

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki werd geboren in 1898 te Nagoya (Japan). Hij was de zoon van de stichter van de toen grootste vioolfabriek ter wereld. Hij koos aanvankelijk niet voor de muziek totdat hij op 17-jarige leeftijd violist Mischa Elman hoorde spelen (Ave Maria). Na een periode les te hebben gehad in Tokyo reisde Suzuki voor zijn vioolstudie naar Duitsland. Na acht jaar keerde hij, inmiddels getrouwd met Waltraud, terug naar Japan om er te musiceren en les te geven. De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van zijn podiumloopbaan.

Vanaf 1945 ontwikkelde hij met zijn Talent Education Research een nieuwe onderwijsmethode: de moedertaalmethode. Sommige van zijn leerlingen, Toshiya Eto en Koji Toyoda, werden beroemde violisten. Dit was voor Suzuki aanleiding zich uitsluitend te concentreren op het lesgeven aan kinderen en adolescenten. Voor zijn pedagogisch werk kreeg hij vele eretitels en prijzen en ontving hij acht eredoctoraten. De Suzukimethode is bewerkt voor altviool, cello, contrabas, piano, gitaar, harp, dwarsfluit, blokfluit en zang.

Shinichi Suzuki stierf in zijn honderdste levensjaar op 26 januari 1998 nadat reeds honderdduizenden kinderen over de hele wereld viool of een andere instrument leerden spelen via zijn methode.